PRAWO GOSPODARCZE

Sprawy z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, w szczególności:

  • reprezentowanie powoda lub pozwanego w postępowaniach gospodarczych przed sądami wszystkich instancji
  • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców
  • dokonywanie wszelkich czynności w postępowaniu rejestrowym (zarejestrowanie i wykreślenie podmiotu)
  • sporządzanie i opiniowanie umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • wyłączenie wspólnika ze spółki
  • uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki
  • stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki
  • ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki
  • roszczenie o zapłatę przeciwko członkowi zarządu spółki w przypadku bezskuteczności egzekucji prowadzonej wobec spółki
<< POWRÓT