PRAWO ADMINISTRACYJNE

Sprawy z zakresu prawa administracyjnego:

  • reprezentowanie strony przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • reprezentowanie strony w postępowaniu przed organami administracyjnymi
  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych
  • sporządzanie środków zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (skarga na decyzję lub postanowienie)
  • sporządzanie środków zaskarżenia od orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (skarga kasacyjna)
  • sporządzanie innych pism w zakresie prawa administracyjnego
  • doradztwo prawne w zakresie prawa administracyjnego
<< POWRÓT