PRAWO KARNE

Sprawy z zakresu prawa karnego oraz sprawy o wykroczenia:

  • obrona oskarżonego przed sądem we wszystkich instancjach
  • obrona obwinionego w postępowaniu wykroczeniowym
  • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu karnym
  • sporządzanie na zlecenie pokrzywdzonego zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, aktu oskarżenia i innych pism
  • przeprowadzanie analizy akt sprawy
  • sporządzanie pism procesowych, wniosków dowodowych, apelacji, kasacji
  • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa karnego
<< POWRÓT