PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności:

  • rozwód i separacja
  • alimenty 
  • kontakty z dzieckiem (ustalenie, ograniczenie, zakazanie kontaktów z dzieckiem)
  • powierzenie wykonywania, pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka
  • ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa
  • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym
  • ubezwłasnowolnienie
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami 
  • podział majątku wspólnego między małżonkami
<< Powrót