Klauzula przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną

Od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”). W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następujące informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną w związku z funkcjonowaniem strony w domenie http://www.maciejwinnicki.pl/ .

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Maciej Winnicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka Adwokat Maciej Winnicki, mająca siedzibę w Warszawie (00-544) przy ul. Wilczej 29a lok. 7, NIP: 253-02-44-053.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: kancelaria@maciejwinnicki.pl, formularz kontaktowy pod adresem http://maciejwinnicki.pl/#contact lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Strona w domenie http://www.maciejwinnicki.pl zawiera adres skrzynki mailowej kancelaria@maciejwinnicki.pl oraz formularz kontaktowy. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail lub formularza kontaktowego zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu prowadzenia komunikacji za pomocą poczty elektronicznej.

ODBIORCA DANYCH
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Maciej Winnicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka Adwokat Maciej Winnicki. Odbiorcami danych mogą być adwokaci, radcy prawni stale współpracujący z kancelarią adwokacką oraz podmioty współpracujące takie jak np.: księgowość, podmiot realizujący wysyłki.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Nie dotyczy.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane będą przechowywane czasowo, tj. na potrzeby korespondencji.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą i zostały udostępnione celem nawiązania kontaktu.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale warunkowało możliwość podjęcia działań przez administratora danych.

<< POWRÓT