PRAWO UPADŁOŚCIOWE

Pomoc prawna z zakresu upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej tak zwanej „upadłości konsumenckiej” obejmuje w szczególności:

  • przeprowadzenie konsultacji i analizy sytuacji osobisto-majątkowej dłużnika i wszelkiej dokumentacji z nią związanej w kontekście przesłanek ogłoszenia upadłości
  • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości
  • reprezentowanie dłużnika przed sądem upadłościowym aż do prawomocnego zakończenia postępowania upadłościowego
  • bieżące monitorowanie sprawy
  • doradztwo prawne w zakresie prawa upadłościowego z uwzględnieniem faktycznych konsekwencji ogłoszenia upadłości oraz przebiegu postępowania upadłościowego od chwili ogłoszenia upadłości dłużnika
<< POWRÓT