WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Windykacja należności:

  • konsultacja i analiza dokumentów
  • kierowanie do dłużnika wezwania do zapłaty
  • reprezentacja w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym w sporach o zapłatę przed sądami wszystkich instancji i organami egzekucyjnymi
  • próby pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, negocjacje przedsądowe, podpisanie ugody pozasądowej
  • zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności
  • sporządzenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
  • nakazanie dłużnikowi wyjawienie majątku
  • skarga na czynności komornika
<< POWRÓT